Nt. Szanyi György lelkipásztor bemutatkozása

Szanyi György vagyok, református lelkipásztor, férj, apa, tanítvány. 1979. április 27-én születtem Palágykomorócon, a Szovjetunióban. Érettségi vizsgát a Nagyberegi Református Líceumban tettem 1997-ben. Teológiai tanulmányaimat a Kárpátaljai Református Egyházkerület kiküldésének engedve, 1997-2002 között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végeztem. 2002-től főjegyzői segédlelkész lettem a Halábori- és Mezővári Református Egyházközségekben. Később a Borzsovai Református Egyházközségben is, ahová 2006-ban választottak meg lelkipásztoruknak. 2002-től a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet alelnöki, 2008-2014 között elnöki tisztét töltöttem be. A Beregi Református Egyházmegyében több éven át vezettem a missziói bizottságot. 2015-2017 között elvégeztem a Sárospataki Református Teológiai Akadémián a pasztorálpszichológiai szakreferens képzést. Jelenleg a Beregi Református Egyházmegyében a missziói bizottság tagja vagyok és a Házasság hete programsorozat felelőse Kárpátalján. Több éven át oktattam érettségiző diákokat etikára és hitvallásra a Nagyberegi Református Líceumban.

2000-ben kötöttem házasságot evangélikus felekezetű, angol-vallás szakos képzettségű, erdélyi származású feleségemmel, Illyés Enikővel. Házasságunkat Isten négy gyermekkel áldotta meg: Lídia 19 éves és a Károli Gáspár Református Egyetemen a második évét zárta pszichológia szakon; Ketura lányunk 17. éves, jövőre érettségizik; Réka 13 esztendős, s Botond fiunk 6. éves és idén kezdi az iskolát.

Az előzetes meghívást azért fogadtam el, mert úgy érzem, hogy Isten más területeken is ki akar próbálni és nagy megtiszteltetésnek és hatalmas kihívásnak látom a hajdúsámsoni szolgálatot. Nem kényszerből hagyom el a jelenlegi gyülekezetemet, hanem azért mert azt tapasztalom, hogy szüksége van a szolgálatomnak és a családomnak is a váltásra. Erre sajnos, itthon nincs lehetőségem, s a meghívás komoly lelki tusakodás által lett elfogadva, hiszen szeretem a kárpátaljai népet, de a kihívásokat ugyanúgy, s az Urat mégjobban. Remélem, Isten megáldja engedelmességemet, s hasznára leszek református népének Hajdúsámsonban is.

Font Resize
kontraszt beállítása