Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Fil 4, 6-7;

„Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk” (Jób 2, 1)

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. (Fil 4, 13-14;)

„Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.”(Jn 6, 35;)

„Én vagyok az igazi szőlőtő és az én Atyám a szőlősgazda.” Jn 15, 1;