Hajdúsámsoni Református Egyházközség

Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ézs 60, 1-2; Nt. Szanyi György

Hajdúsámson Református Egyházközség maszk viselés
Maszkviselésre kérjük testvéreinket az istentiszteleteken és a református egyház rendezvényein
A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Tanácsának közleménye
Kedves Testvéreink!
A súlyosbodó járványhelyzet miatt arra kérünk mindenkit, hogy az istentiszteleteken, illetve az egyházi és iskolai rendezvényeken viseljenek maszkot.
Arra biztatunk, hogy aki még nem vette fel az oltást, tegye meg önmaga és a környezete biztonságáért.
Imádkozzunk a betegekért, a gyógyítókért és a vírus miatt nehéz helyzetbe kerültekért. Adjunk hálát a gyógyultakért, és könyörögjünk mindenható Istenünkhöz abban a tudatban, hogy Ő mindennek az Ura.🙏
„Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” (Zsoltárok könyve 91. fejezet, 11-12. vers)
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa
Budapest, 2021. november 3.

Kedves Testvérek, kedves gyülekezeti tagok!

Kérjük támogassa ADÓJA 1 %- val a Hajdúsámsoni Református Templomért Alapítványt!
Fogjunk össze a mi templomunkért!
Adószám: 18995657-1-09
Mindenkinek hálásan köszönjük a támogatást!

REFORMÁCIÓ

Vallom, hogy a református egyház mai állapota elsősorban lelki, és nem szervezeti reformáció után kiált.
Vallom, hogy az igazi reformáció ma is a megtérő szívekben kezdődik!
Vallom, hogy az igazi reformációt ma is csak a Szentlélek tudja elkezdeni!
Vallom, hogy az egyházat reformáló Szentlélek eszköze ma is a megfeszített és feltámadott Krisztust prédikáló igehirdetés és az imádkozó közösségek!
(Sípos Ete Álmos)

 

Történetünk

Egyházközségünk története a megalakulástól napjainkig

Elöljáróink

Egyházközségünk elöljáróinak bemutatkozása

Hitvallásaink

Egyházközségünk hitvallása

Küldetésünk

A Hajdúsámsoni Református Egyházközség küldetése: Felébreszteni az emberekben az igényt, hogy élő kapcsolatuk legyen Istennel és a közösséggel és növekedjünk egyénileg és közösségileg a Krisztus követésében, példaadással, mely másokat is elindít a Szentlélek munkája révén.

Jövőkép

Megújuló és kiteljesedő rétegalkalmaink lesznek, hitében erősödő, imádkozó, családias és tehervállaló gyülekezetté válunk, mely az egységet eredményesen építi tagjai között. A gyülekezet egyre több tagja úgy szolgál, hogy nem csak kapni, hanem adni is akar, hirdeti az evangéliumot lakókörnyezete és a hozzá kapcsolt települések irányában. Mindezek érdekében a gyülekezeti infrastruktúrát is fejlesztjük a gyülekezet építésének igényeihez igazítottan.

Hajdúsámsoni Református Egyházközség

4251 Hajdúsámson Rákóczi u. 2.

Telefon: +36-52-640-737

E-mail:

hsamsonirefegyhaz@gmail.com

hajdusamson@reformatus.hu

Lelkészi hivatal nyitvatartás:

Hétfő- Péntek 8- 12 óra között

Font Resize
kontraszt beállítása